Gosti okruglog stola

Dan PANTHEON računovođa 2020

OKRUGLI STO

Digitalizacija, računovodstveni trendovi i glavni izazovi 2020 te budućnost računovodstva

Razgovarat ćemo o Accountingu 3.0 – digitalizaciji i automatizaciji u računovodstvu, promjenama koje donosi digitalna tehonologija, o digitalizaciji i automatizaciji računovodstva s PANTHEON-om. Na primjerima dobre prakse računovodstvenih servisa/odjela razgovarat ćemo o glavnim razlozima za digitalizaciju u računovodstvenim servisima, o konkretnim prednostima i poboljšanjima koja su računovodstva postigla uz digitalizaciju. Posvetit ćemo se i računovodstvenim trendovima i glavnim izazovima te budućnosti računovodstva odn. ulozi računovođe danas i prilogađavanju računovodstvene funkcije u budućnosti. Poseban naglasak će biti na zakonskim izmjenama u 2020. godini. 

“Digitalizacija u računovodstvu je conditio sine qua non u suvremenom poslovanju. Četvrta industrijska revolucija je stigla i u svojoj stvarnosti podrazumijeva digitalizaciju kao način rada. Bez suvremenih hardvera i softvera današnje i buduće računovodstvo se ne može ni zamisliti, a kamo li realizirati. Kako to izgleda pokazuje nam Dan PANTHEON računovođa! S poslovno-informacionim sistemom PANTHEON dobijamo najbolji katalizator u donošenju strateških i operativnih poslovnih odluka. PANTHEON- katalizator u obradi podataka i donošenju poslovnih odluka!” – prof. dr. Željko Šain, moderator okruglog stola.

prof. dr. Željko Šain

moderator okruglog stola

Gosti okruglog stola

prof. dr. Haris Jahić

Prof. dr. Haris Jahić je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu; katedra za Računovodstvo i reviziju. Član je Udruženja revizora FBiH i Akademsko – strukovnog udruženja internih revizora u BiH. Autor je i mentor mnogobrojnih stručnih radova kao i predavač na brojnim stručnim konferencijama i simpozijima. Jedan je od glavnih inicijatora za uvođenje PANTHEON-a na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na katedri na kojoj predaje. Prije više od 10 godina uticao je da se izučavanje predmeta iz oblasti računovodstva i revizije odvija uz pomoć i primjenu najsavremenijih tehnologija i time bitno utiče na kvalitet stečenog znanja i bolje prilike nakon završenog studija. Također je jedan od autora praktikuma „Računovodstveni informacioni sistem PANTHEON“.

“Digitalno doba donosi velike promjene koje zahtijevaju saradnju nauke, privrede i države. Primjena digitalnih alata konkretno u računovodstvu je danas neizostavna, ukoliko želimo biti u mogućnosti pratiti svjetske trendove eposlovanja i komunikacije. Digitalizacija u računovodstvo donosi optimizaciju i automatizaciju poslovnih procesa sa vrlo konkretnim rezultatima u obliku uštedu vremena, ljudskih resursa, sigurnosti i jednostavnosti poslovanja. Digitalizacija omogućava efikasno upravljanje finansijsko-računovodstvenim podacima preduzeća, te razvoj analitičke funkcije računovođe.”

mr. Milica Vidović

Doktorant je na Ekonomskom fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Radni odnos zasnovala je u Upravi za indirektno oporezivanje 2009. a od 2017. obavlja poslove šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze. Koordinator je radne grupe za izradu podzakonskih akata u vezi sa korištenjem elektronskih usluga UIO, a u čijoj nadležnosti je bilo donošenje podzakonskih akata u vezi sa registracijom korisnika elektronskih usluga UIO, elektronskim podnošenjem PDV i PDA prijava i podzakonskog akta kojim se definiše obaveza elektronskog dostavljanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija (KUF i KIF). Sertifikovani je forenzički računovođa i sudski vještak za ekonomsku oblast.

“Uspješan menadžer ili perspektivan preduzetnik treba da zna šta za poslovanje njegove organizacije u današnjim turbulentnim uslovima poslovanja znači digitalna transformacija. Ona se ne odnosi samo na promjene IT sistema, već obuhvata sve segmente poslovanja organizacije: ljude, kulturu, procese, partnere i slično odnosno ona podrazumijeva promjenu strategije poslovanja u skladu sa konstantnim tehnološkim napretkom. Budući da živimo i poslujemo u dinamičnim uslovima, digitalna transformacija danas više nije pitanje izbora-ona je neizbježna, neophodna i nezaobilazna. Digitalna transformacija i razvoj digitalnih usluga proizvode značajne ekonomske koristi u poreskim  administracijama kao što su: smanjenje troškova i povećanje dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa. Za obveznike indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini digitalna transformacija ogleda se u elektronskom podnošenju PDV prijava, prijava domaće akcize i izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu. Početkom 2020. godine Uprava za indirektno oporezivanje proširuje spektar elektronskih usluga na način da obveznici preko ePortala mogu podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za čiju naplatu je nadležna UIO i mogu podnositi podatke iz knjiga ulaznih i izlaznih faktura elektronskim putem.”

dr. sc. Edin Glogić

Certificirani je računovođa, ovlašteni interni revizor za privredu/IT i Sudski vještak ekonomske struke. Profesor je na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla gdje izvodi nastavu na sljedećim kolegijima: Uvod u finansijsko računovodstvo, Finansijsko izvještavanje, Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare, Primjena upravljačkog računovodstva, Napredno upravljačko računovodstvo, Primjena IT u računovodstvu i reviziji, Računovodstveni standardi, Porezno računovodstvo, Napredno finansijsko izvještavanje. Docent na Fakultetu poslovne ekonomije, Sveučilište/Univerzitet Vitez i izvodi nastavu na predmetima Specijalna računovodstva i Revizija finansijskih izvještaja. Vlasnik je i direktor društva “FinTech d.o.o”. Član je raznih asocijacija iz područja računovodstva i revizije, te je Predsjednik Odbora za kontinuirani profesionalni razvoj u Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH. Aktivan je član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Sudjelovao u velikom broju naučnih i stručnih konferencija u BiH i inostranstvu kao predavač i objavio preko 70 naučnih i stručnih radova.

“Da bi savremeno računovodstvo kao funkcija u preduzeću moglo kvalitetno i pravovremeno odgovoriti na sve interne i eksterne zahtjeve potrebno je da u svom radu koristi savremene IT tehnologije. Upravo digitalizacija predstavlja jedan segment savremenog računovodstva, odnosno važan dio računovodstva današnjice.”

Medina Dudo

Medina Dudo, od marta 2019. godine je vršilac dužnosti Pomoćnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija, u Sektoru za poreznu politiku, javne prihode i igre na sreću, a od 2015. godine – do marta 2019. Šef odsjeka za poreznu politiku u Federalnom ministarstvu finansija, do 2015.godine inspektor u Poreznoj upravi Federacije BIH. Certificirani je računovođa.

Kvalitetni i konzistentni podaci u svakom segmentu života pomjeraju granice, a digitalizacija računovodstvenih podataka jeste preduslov za pomjeranje granica u poreznoj politici.“

 

Senita Polić

Certificirani je računovođa i ovlašteni revizor sa 13 godina iskustva u oblasti računovodstvenih usluga. Dugogodišnji PANTHEON korisnik i suvlasnica računovodstvene agencije KONTO UP d.o.o.
“Servis pružamo kompanijama iz različitih sektora privrede i različitih sektors privrede i različitog organizacijskog oblika. Naši klijenti su društva ograničene odgovornosti, dionička društva, advokatske kancelarije, poliklinike, neprofitne organizacije, predstavništva itd. 
Kao suvlasnik agencije Konto Up vodim tim od 20 ljudi, gdje timskim radom, pravovremenim i tačnim informacijama osiguravamo klijentima čvrste temelje za uspješno poslovanje kroz cijelu godinu.”