Program Dana PANTHEON računovođa 2020

29. januar 2020, Hotel HIlls, Sarajevo

Konferencijska sala – keynote

9:30-09:55

Registracija učesnika

10:00–10:10

Uvod

Predstavljanje programa i pozdravni govor direktora Datalab BH d.o.o.

Emina Mešanović, vođa marketinga i Nedim Pašić,  direktor Datalab BH d.o.o.

10:10–10:50

Demonstracija

Digitalizacija i automatizacija računovodstva s PANTHEON-om

Emina Mešanović, vođa marketinga i Melisa Ališa, vođa podrške

10:50–12:00

Okrugli sto

Digitalizacija, računovodstveni trendovi i glavni izazovi 2020. te budućnost računovodstva

Moderator: prof. dr. Željko Šain
Gosti: prof. dr. Haris Jahić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, mr. Milica Vidović,  šef Odsjeka za obradu poreznih prijava u Sektoru za poreze, UIO, dr. sc. Edin Glogić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla; Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Vitez; direktor FinTech d.o.o., Medina Dudo, pomoćnik ministra, Federalno ministarstvo finansija, Sektor za poreznu politiku, javne prihode i igre na sreću, Senita Polić, suvlasnica računovodstvene agencije Konto Up d.o.o. i dugogodišnji PANTHEON korisnik

12:00-12:30

Pauza za kafu

                              PREDAVANJA I RADIONICE SE U NASTAVKU PROGRAMA ODVIJAJU U 2 SALE: 
                           U KONFERENCIJSKOJ SALI  (OD 12:30 DO 16:45) I U SALI 4 (OD 12:30 DO 13:50).

Konferencijska sala

12:30-12:50

Primjeri iz prakse

DIGITALIZACIJA PREUZIMANJA I PREPOZNAVANJA DOKUMENATA TE NJIHOVA ELEKTRONSKA OBRADA I IZDAVANJE

Predavač: Emir Hasanović, PANTHEON konsultant

Klijenti računovodstvenih servisa ili zaposlenici preduzeća često prikupljaju dokumentaciju i fizički je nose u računovodstvo. Neki klijenti ili zaposlenici skeniraju pojedinačne dokumente i skupljaju skenirane dokumente na USB stick-u, šalju e-mail-om u računovodstvo. Računovodstvo dokumentaciju preuzima i ručno unosi ili putem vanjske aplikacije ubacuje podatke u PANTHEON. Računovodstvo može izraditi dokument za klijenta, poslati ga u dokumentaciju i ručno poklikati 150 kvačica za razmjenu. Digitalizacijom prijema i obrade dokumenata klijenti računovodstvenog servisa mogu slikati račun i poslati ga računovodstvenom servisu. S druge strane, klijent može kompletnu dokumentaciju poslati računovodstvu putem masovnog skeniranja. Računovodstvo prima dokumente iz različitih izvora i oni se već nalaze u PANTHEON-u i tu se jednostavno obrađuju. Računovodstvo s digitalizacijom izdavanja također pojednostavljuje izdavanje dokumenata. Također, može izdavati dokumente putem dokumentacijskog sistema. Time se zadržava revizijski trag te se rješava evidencija o tome jesmo li ili nismo poslali određeni dokument i rješava se problem onoga što smo poslali. Nema više potrebe za arhiviranjem u registratorima jer u pozadini imamo pohranu. Pridružite nam se na radionici kako biste saznali više o digitalnom preuzimanju, obradi te izdavanju računovodstvene dokumentacije.

12:50-13:20

Primjeri iz prakse

Učinkovito računovodstvo uz PANTHEON WORKFLOW

Predavač: Sead Baljeta, PANTHEON konsultant

U računovodstvu se često borimo sa stalnim provjerama da nešto nismo zaboravili u određenom procesu. Na primjer, kada šaljemo opomene, moramo razmišljati kome ćemo poslati opomenu te kada je opomena već poslana kome smo je već poslali. S druge strane, na primjer, prilikom provjere obračuna PDV-a moramo ručno provjeriti vrijednosti u glavnoj knjizi, zatim moramo provjeriti neknjižene račune, utvrdivši koliko ih je knjiženih i slično. Posebno je teško s procesima koje ne radimo često ili koji su naizgled jednostavni, ali koji s druge strane oduzimaju puno vremena a koje bismo  mogli provesti za druge zadatke. Pravo rješenje za to je PANTHEON Workflow. 

13:20-13:50

Demonstracijska radionica

Plate: Automatizacija i brze analize na rekapitulaciji plata

Predavač: Edin Bijedić, PANTHEON konsultant

Na području obračuna plata kod korisnika vidimo puno manuelnog rada: otvaranje vrsta zarade po svakoj bazi, ručno popunjavanje kalendara preduzeća na svakoj bazi, izvoz rekapitulacije plata u Excel, a zatim ručna obrada podataka, ručni unos vrsta zarade – regres, otpremnina, godišnja nagrada za svakog zaposlenika, ručno pregledavanje podataka prije obračuna plata i slično. Rješenje takvih problema definitivno je automatizacija i optimizacija plaća u PANTHEON-u. Tako možemo uvoziti vrste zarade, vrste dokumenata, poreza na dohodak i slično. Možemo koristiti takozvane “koncernske šifrante” ako imamo više baza na istom serveru. Možemo ispuniti i uskladiti šifrante na ostalim bazama na serveru (šifrant doprinosa, šifrant vrste rada, šifrant prosječne plate, vrste zarada…). Dostupne su nam ad-hoc analize za rekapitulaciju plata i, na primjer, na platnoj listi, čarobnjak za automatsko dodavanje regresa i otpremnina. Također, možemo postaviti i automatsko pokretanje zadataka i slično. 

13:50-14:35

Pauza za ručak

14:35-14:55

Demonstracijska radionica

Pregledi i brze analize računovodstvenih podataka

Predavač: Melisa Ališa, PANTHEON konsultant

Kao računovođe često želimo prilagoditi podatke prema našim željama. Standardni ispisi su nam premalo, stoga kombiniramo nekoliko ispisa itd. Možda bi nam na ispisu Amortizacija sumarno po inventornim brojevima baš dobro došla naznaka datuma nabave, stepen amortizacije i preostala vrijednost, za kontrolu obračuna amortizacije na kraju godine ili bismo pak željeli na ispisu konto kartice grupisati po dokumentima ili odvojeno po računima ako je za ispis odabrano više računa i slično. Rješenje koje nam nudi PANTHEON je definitivno ad-hoc analiza računovodstvenih podataka po mjeri, prilagođavanja tabelarnih prikaza te novost: ad-hoc analize na ispisima. U sklopu radionice ćemo naučiti iz praktičnih primjera kako je lako pregledati i analizirati podatke prema vlastitim potrebama.

14:55-15:15

Predavanje

Optimizacija poslovanja računovodstvenog odjela/servisa uz usluge ePoslovanja Datalaba i BH Telecoma: od narudžbe do implementacije

Predavač: Tarik Begluk, BH Telecom i Haris Džananović, Datalab BH

15:15-15:35

Predavanje

Elektronske knjige ulaznih i izlaznih faktura (KUF i KIF)

Predavač: Milica Vidović, šef Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze i Melisa Ališa, PANTHEON konsultant

Poreski obveznici u BiH od 2020. godine knjige ulaznih i izlaznih računa dostavljat će elektronski, a obavezno podnošenje KUF-a i KIF-a elektronski stupa na snagu od 2021. godine. Pokazat ćemo na praktičnim primjerima izvoz KUF-a i KIF-a iz PANTHEON-a u propisanom formatu.

15:35-16:05

Predavanje

PANTHEON I MSFI 16 I POREZNI TRETMAN OBRAČUNA AMORTIZACIJE

Predavač: Denis Zukić, izvršni direktor FEB d.d.  i Melisa Ališa, PANTHEON konsultant

MSFI 16 – Najam predstavlja novi standard koji je u primjeni od 01.01.2019. godine.  Zvanično prevedeni tekst MSFI-a 16, dostupan je računovodstvenoj profesiji u FBiH od 10.7.2017. godine. Osnovni cilj MSFI-a 16 jeste da osigura da i najmoprimci i najmodavci obezbjeđuju relevantne podatke na način koji vjerno odražava predmetne transakcije. Nastoji se korisnicima finansijskih izvještaja osigurati relevantne informacije na osnovu kojih će se moći procijeniti učinci najmova na finansijski položaj, uspješnost poslovanja i novčani tok najmodavca i najmoprimca.

Cilj ovog izlaganja jeste upoznati učesnike konferencije sa razlikama u primjeni MSFI-a 16 u odnosu na dosadašnji MRS 17, kao i dati komentar na porezni tretman troškova koji nastaju primjenom novog standarda.

16:05-16:25

Predavanje

PRIKAZ PRELASKA NA PRIMJENU STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Predavač: Denis Zukić, izvršni direktor FEB d.d.  

Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća, objavljeni su 2009. godine od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standard. Iako je proteklo punih deset godina od njegove prve objave, njegova primjena na teritoriji Bosne i Hercegovine nije zaživjela na način kako se to očekivalo. Ovo je rezultat prije svega činjenice da računovodstena profesija nije preveliki fan velikih promjena. Cilj ovog izlaganja jeste prikazati sve prednosti koje donosi primjena Standarda za mala i srednja preduzeća, u odnosu na primjenu MRS/MSFI (tzv. “velikih standarda”).

16:25-16:45

Zaključak događaja

ZAKLJUČAK, PODJELA NAGRADA I PROGLAŠENJE NAJ PANTHEON RAČUNOVOĐE 2019.

Sala 4

12:30-12:50

Primjeri iz prakse

Time&Space: Prikaz i opis softvera za evidenciju radnog vremena uz detaljni osvrt na modul Payroll Integration Framework (PIF).

Predavač: Suada Štitkovac, Špica Systems d.o.o. Sarajevo

Pokazat ćemo funkcionalnosti, mogućnosti i prednosti Time&Space softvera za evidenciju radnog vremena i PIF: Modul za pripremu obračuna plata prema podacima iz Time&Space softvera za ERP.

12:50-13:20

Primjeri iz prakse

POUZDANO DIGITALNO SKLADIŠTENJE DOKUMENTACIJE TE SIGURNOSNO KOPIRANJE BAZE

Predavač: Emir Hasanović, PANTHEON konsultant

Dokumentovani sistem je skladište cijele dokumentacije koja se upotrebljava u preduzeću. U eDokumentaciju možete pohraniti SVE dokumente koje ste do sada čuvali u fasciklama ili su kružila po preduzeću. Pohranite PANTHEON baze podataka na sigurno mjesto i možete da poslujete bez brige. Svakodnevno automatizirajte sigurnosno kopiranje najvažnijih podataka preduzeća. Pridružite nam se i pogledajte primjere iz prakse.

13:20-13:50

Primjeri iz prakse

AUTOMATIZIRANO MJESEČNO I KVARTALNO IZVJEŠTAVANJE TE JEDNOSTAVNA PRIPREMA PANTHEON ZAKLJUČNOG IZVJEŠTAJA

Predavač: Sead Baljeta, PANTHEON konsultant

Korisnici se prilikom pripreme raznih sedmičnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja često koriste izvozom različitih podataka u Excel. Tamo se podaci obrađuju (filtriraju, pripremaju pivot tablice tablice i grafovi), a zatim se ti podaci prenose u Word kako bi se kreirao izvještaj za upravu ili klijente. Ako dođe do pogreške tokom pripreme izvještaja, ponovni izvoz podataka i obrada je prava noćna mora. Rješenje za eliminiranje izvještaja koji se ponavljaju i kasne su definitivno izvještaji nadzorne ploče. Uz odgovarajuće postavke, ti se zadaci automatski generiraju i klijentima se prosljeđuju izvještaji i podaci o prihodu, dobiti, trendovima, kupcima, potraživanjima itd. S druge strane, pomoću PANTHEON-a možemo i pojednostaviti godišnje izvještavanje. U sklopu radionice predstavit ćemo gore navedene opcije na praktičnim primjerima.

13:50-14:35

Pauza za ručak

                                PROGRAM SE DALJE ODVIJA U KONFERENCIJSKOJ SALI DO 16:45

16:20-16:45

Zaključak događaja

ZAKLJUČAK, PODJELA NAGRADA I PROGLAŠENJE NAJ PANTHEON RAČUNOVOĐE 2019.

Partneri i sponzori konferencije

Generalni sponzor

Zlatni sponzori

Srebrni sponzor

Partneri konferencije

Medijski sponzori

Materijalni sponzor