Program Dana PANTHEON računovođa 2023

6. decembar 2023, Hotel Hills, Sarajevo

Kongresna dvorana (prizemlje)

8:30–9:00

Registracija učesnika 

9:00–9:15

Uvodni pozdrav 

Nedim Pašić, direktor Datalab BH

9:15–10:00

DIGITALIZACIJA U SLUŽBI RAČUNOVOĐE

dr. Mirna Pajević Rožajac, ovlaštena interna i eksterna revizorka

Razgovarat ćemo o prednostima digitalizacije računovodstva, EU regulativi i trendovima u svijetu, kao i o Zakonu o računovodstvu i reviziji koji prepoznaje važnost digitalizacije. 

Teme:

 • Prednosti digitalne transformacije u računovodstvu
 • Preporuke GARTNER-a
 • Drugi val digitalne transformacije
 • Vrste digitalne transformacije
 • Faze, svrha i ishodi digitalizacije
 • Ciljevi digitalizacije i uloga menadžmenta (uprave)
 • Pravno-računovodstveni aspekt
 • Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH
  • Organizacija i funkcionisanje sistema računovodstva
  • Knjigovodstvena isprava (oblik, kontrola i knjiženje)
  • Zaključivanje poslovnih knjiga
  • Način predaje finansijskih izvještaja
 • Primjeri iz prakse / prednosti digitalizacije
 • Spajanje biznisa / podataka / klijenata 

 

10:00–10:45

PANTHEON WEB LIGHT & EPOSLOVANJE

Edina Šehić, savjetnica za online rješenja i ePoslovanje, Datalab BH 

Pokazat ćemo vam kako automatizirati i olakšati poslovanje vašeg preduzeća te poboljšati učinkovitost vašega rada uz PANTHEON Web Light i PANTHEON alate za digitalizaciju i automatizaciju poslovanja.

PANTHEON ePoslovanje: DMS, eKnjiženje
 • Workflow za potvrđivanje računa – Pokazat ćemo proces unosa, potvrđivanja/odobravanja računa troškova na više nivoa i knjiženje istih
 • eKnjiženje – kako sistem uz pomoć umjetne inteligencije obrađuje i knjiži primljene račune
 • Razdjeljivanje združenih računa – kako sistem automatski razdijeli zbirno skenirane račune, kreira pojedinačne i završi proces eKnjiženjem
PANTHEON i PANTHEON Web Light
 • Kreiranje ulaznih i izlaznih računa kroz PANTHEON Web Light – pokazat ćemo kako kreirati račune u PANTHEON Web Light i kako iste proknjižiti u PANTHEON-u
 • Granula kreiranje putnih naloga – kako brzo i jednostavno unijeti putne naloge putem mobilnog telefona i kako proknjžiti u PANTHEON-u
 • Granula evidencija radnog vremena – kako evidentirati radno vrijeme, odsutnosti, pauze itd., na radnom mjestu, s terena ili od kuće; planiranje i prijenos u obračun plata
 • Nadzorne ploče – praćenje ključnih parametara poslovanja

10:45–11:15

Pauza za kafu

11:15–12:00

PANTHEON – POBOLJŠANJA I NOVOSTI U MODULU NOVAC

Melisa Ališa, savjetnica za računovodstvo i finansije, Datalab BH 

Da bismo olakšali svakodnevni rad računovođe na putu ka digitalizaciji poslovnih procesa, odlučili smo da zajedno pogledamo neke od funkcionalnosti koje se najčešće koriste, a za koje često klijenti traže podršku.

Pogledat ćemo:

 • izvoz platnih naloga i uvoz izvoda za banke: Addiko, BBI, NLB RS, Addiko RS, Nova banka, Atos
 • ispis Bruto bilansa na engleskom jeziku
 • ispisi Bilansa stanja i Bilansa uspjeha
 • ad-hoc analize na bruto bilansu
 • tipka F6 pri knjiženju izvoda
 • pregled nepotvrđenih računa sa automatskog knjiženja
 • pregled evidencijskih temeljnica u Dnevniku knjiženja
 • slanje otvorenih stavki
 • novosti kod Registra osnovnih sredstava itd.

12:00–12:45

PDV ELEKTRONSKE EVIDENCIJE U PANTHEON-u

Amira Hajdarević, savjetnica za računovodstvo i finansije, Datalab BH

Pokazat ćemo na koji način koristiti način nabave / prodaje uz korištenje tarifnih brojeva kako biste dobili automatski kreiran eKIF, eKUF uz posljednje izmjene Pravilnika o podnošenju knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

1. novosti kod kreiranja .csv file-a (izmjene Tehničkog uputstva)
2. evidencija Donacije hrane i I-DH obrazac
3. evidencija Reeksporta
4. povrat PDV-a strancima – izvoz u .csv datoteku,

Na primjerima ćemo pokazati nabavke uvoza sa bitnim elementima kalkulacije, zatim krajnju potrošnju i posebnu šemu u građevinarstvu.

1. nove postavke u ŠVD za krajnju potrošnju (način prodaje org. jedinice)
2. nove opcije u Kalkulaciji nabave (Akcizu, PDV i carinu plaća naše preduzeće)
3. nova opcija na formi Povezivanje računa troškova s prijemima
4. novo polje u Šifrantu VD Izdavanja za vlastitu potrošnju – Distrikt prodaje
5. PDV po posebnoj shemi – prikaz u PDV evidencijama ovisno o razdoblju plaćanja PDV-a

12:45–13:45

Ručak

13:45–14:30

IZAZOVI INTEGRACIJE ESG INFORMACIJA U IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

dr. Ševala Isaković-Kaplan, vanredni profesor i rukovodilac Katedre za računovodstvo i reviziju, Univerziteta u Sarajevu – Ekonomski fakultet

 

 • ESG IZVJEŠTAVANJE – POJAM I ULOGA
 • OKVIR ESG IZVJEŠTAVANJA U FBIH
 • MEĐUNARODNA HARMONIZACIJA NEFINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
 • OTVORENA PITANJA NEFINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
 • SMJERNICE ZA NEFINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
 • KOMPLEKSNOST REVIZIJE ESG INFORMACIJA
 • PREPORUKE ZA RAČUNOVOĐE

14:30–15:15

PANTHEON – NOVOSTI I SAVJETI IZ PODRUČJA KADROVA

Fikreta Hamzagić, savjetnica za područje plata, Datalab BH

Kako bismo vam olakšali svakodnevni rad, a time i ubrzali rad u modulu „Kadrovi“ pokazat ćemo sljedeće:

 • UVOZ UPOSLENIKA U PERSONALNE MAPE IZ EXCELA: Da bismo ubrzali proces unošenja uposlenika u personalne mape i popunjavanje personalnih mapa na primjeru uvoz iz excela pokazaćemo princip rada. 
 • RASPODJELA GODIŠNJIH ODMORA U PANTHEON-U: Na osnovu primjera pokazati ćemo raspodjelu godišnjeg odmora za sve uposlenike po različitim kriterijima.
 • UNOS ODSUTNOSTI I UPOTREBA ISTIH U OBRAČUNU PLATE: Većina preduzeća ima potrebu da u svakom trenutku raspolaže sa podacima prisutnih uposlenika u firmi. Također i primjer kako će to odgovorna osoba na obračunu plate jednim klikom importovati u obračun plata i obračunati.
 • UVOZ SATI U OBRAČUN PLATA IZ EXCELA (HORIZONTALNO): Kao novost u build-u 1003500 imamo mogućnost da iz excela uvozimo radne sate u obračun plata (Horizontalno).
 • 1002 OBRAZAC: Na osnovu obračuna plate iz poslovne jedinice RS-a pokazaćemo način kreiranja 1002 obrasca i izvoz u xml . (xml-doprinosi i xml-porezi.)
 • PLATNE LISTE RS: Na osnovu obračuna plate iz poslovne jedinice RS-a pokazaćemo način prikaza propisane platne liste RS. Postavke koje su potrebne da se prikažu.
 • POSTAVKE ZA IZRAČUN RAZLIKE DO MINIMALNE PLATE I MINIMALNE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA: Pri obračunu plata često se dešava da iznos neto plate nenamjerno bude ispod minimalne plate. Sa primjerom i načinom pokazat ćemo kako je to riješeno u PANTHEON-u.

 

15:15–16:00

OKRUGLI STO

Digitalizacija računovodstva u praksi – Iskustva PANTHEON korisnika

Moderatorica: Melisa Ališa, savjetnica za računovodstvo i finansije, Datalab BH 

Gosti:
 • Jelena Čubela, direktorica financija i računovodstva, Boreas d.o.o.
 • Sabit Bašić, direktor Plastron d.o.o. & Respect d.o.o.
 • Suad Mujić, izvršni direktor za ekonomske poslove, Jasmin M d.o.o.
 • mr. sci. ec. Mahir Haračić, specijalista za poslovna rješenja, BH Telecom d.d.

Sa PANTHEON računovođama razgovaramo o prednostima digitalizacije u računovodstvu i iskustvima primjene PANTHEON digitalnih rješenja u njihovim kompanijama kao i kod klijenata.